Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para asegurarte una mejor experiencia, así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Al usar nuestro servicio, aceptas el uso de las mismas. Pulsa para ver más información sobre las cookies

Datos de la empresa

Descripción de la empresa

ABD Asociación Bienestar y desarrollo es una ONG declarada de Utilidad Pública, que tiene sus orígenes en la década de los ochenta. Después de años trabajando, seguimos creyendo que todas las personas queremos una sociedad que minimice o erradique las desigualdades y la exclusión. Por esto, seguimos trabajando para conseguirlo.

Desarrollamos más de 50 servicios y programas que dan respuesta a todos aquellos procesos que generan situaciones de vulnerabilidad o de exclusión social. Nos dedicamos a la atención a las personas en sus trayectorias vitales, previniendo situaciones de fragilidad social y atendiendo sus necesidades y las de su entorno más próximo.

Nuestra misión

La gestión de procesos centrados en las personas y en las comunidades para promover y fortalecer su autonomía y convivencia con eficacia, ética, calidad y sostenibilidad contrastada.

Nuestra visión

Ser vanguardia, promotor y referente internacional de un modelo de entidad del tercer sector caracterizado por la articulación de:
. Unos valores éticos en el uso de los recursos y en el trato con las personas, las colectividades y comunidades, y la administración
. Una gestión eficiente de los programas y servicios financiados con recursos públicos y privados
. Una vehiculización del compromiso social de la ciudadanía y de un modelo de convivencia solidaria
. Una promoción y defensa de los derechos y responsabilidades de las personas y los colectivos más vulnerables y en riesgo o proceso de exclusión

Nuestros valores

. Ética i transparencia
. Profesionalidad
. Creatividad e innovación
. Respeto y convivencia
. Compromiso social

4 ofertas en ABD Associació Benestar i Desenvolupament

 • Psicòleg/a Residència Pont de Suert, Lleida

  ABD Associació Benestar i Desenvolupament

  • Pont De Suert
  • Hace 15h Nueva

  L´Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) treballa des de la dècada dels anys 80 en l'àmbit de les drogodependències i la SIDA, el desenvolupament de la infància i la família, la promoció de l'autonomia de les persones grans i les persones amb dependència, la integració dels immigrants, la igualtat de gènere i la inclusió dels col.lectius més vulnerables o en extrema marginalitat. ABD busca un/a psicòleg/a per una residència d'Alta Ribagorça per desenvolupar les següents funcions:  Fer l'avaluació psicològica de la persona en les vessants emocional, cognitiva i psicopatològica.  Fer la intervenció, el seguiment i la prevenció de les àrees específiques que puguin estar afectades (emocional, relacional, cognitiva, conductual, psicològica) tant des del punt de vista individual com grupal.  Fer la intervenció amb el familiar responsable de la persona usuària amb dificultats psicològiques.  Atendre la persona usuària i a la seva família, en el procés d'atenció al dol i a la mort.  Proporcionar pautes d'intervenció i orientació psicològica a l'equip interdisciplinari, en els casos que presenten una problemàtica psicològica.  Formar el personal assistencial en tècniques del seu àmbit i orientar-lo sobre les activitats que pot dur a terme vers les capacitats de cada persona usuària.  I les pròpies del lloc de treball. -Formació: Psicologia -Experiència 2 anys. -Tipus de contracte: indefinit -Jornada parcial -Horari: dilluns a divendres, 13 hores setmanals

  • Contrato indefinido
  • Jornada parcial - indiferente
  • Salario no especificado
 • Traductor/a de Bengalí - Free-lance

  ABD Associació Benestar i Desenvolupament

  • Barcelona
  • 08 de may
  • Publicada de nuevo

  L´Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) treballa des de la dècada dels anys 80 en l'àmbit de les drogodependències i la SIDA, el desenvolupament de la infància i la família, la promoció de l'autonomia de les persones grans i les persones amb dependència, la integració dels immigrants, la igualtat de gènere i la inclusió dels col.lectius més vulnerables o en extrema marginalitat. ABD necessita incorporar intèrpret d'idioma Bengalí en condició de Col·laborador/a Free-lance. Entre les seves funcions estaran: - Realitzar col·laboracions amb el Servei de Mediació i Traducció Intercultural de Barcelona. - Haurà de realitzar traduccions presencials entre usuaris d'origen bengalí i tècnics de l'Administració (bàsicament Serveis Socials).

  • Contrato otros contratos
  • Jornada indiferente
  • Salario no especificado
 • Educador/a - Treballador/a social. Preinfant

  ABD Associació Benestar i Desenvolupament

  • Barcelona
  • 08 de abr

  L´Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) treballa des de la dècada dels anys 80 en l'àmbit de les drogodependències i la SIDA, el desenvolupament de la infància i la família, la promoció de l'autonomia de les persones grans i les persones amb dependència, la integració dels immigrants, la igualtat de gènere i la inclusió dels col.lectius més vulnerables o en extrema marginalitat. ABD cerca Treballador/a social i/o Educador/a social per un pis d'inclusió materno infantil per a dones embarassades i/o amb fills/es menors de 3 anys en situació d'exclusió social. Entre les seves funcions destaquen: -Atenció individual i grupal a les dones residents així com suport a la seva marentalitat. -Gestió del servei: primeres acollides, coordinació del voluntariat i treball comunitari, elaboració projectes i memòries, comptabilitat, etc. Formació: -Diplomada en Educació Social/Treball Social -Formació en evolutiva de la primera infància i atenció famíliar -Es valorarà formació en Sistèmica. -Experiència de treball en petita infància (mínim 3 anys) -Experiència de treball amb famílies (mínim 3 anys) -Tipus de contracte: excedència, mínim 6 mesos. -Jornada completa. -Horari: dilluns a divendres, 38,5 hores. -Salari: segons conveni

  • Contrato otros contratos
  • Jornada completa
  • Salario no especificado
 • PERSONAL PER ATENCIÓ DIRECTA A DOMICILIS (SAD)

  ABD Associació Benestar i Desenvolupament

  • Barcelona
  • 30 de mar
  • Publicada de nuevo

  L´Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) treballa des de la dècada dels anys 80 en l'àmbit de les drogodependències i la SIDA, el desenvolupament de la infància i la família, la promoció de l'autonomia de les persones grans i les persones amb dependència, la integració dels immigrants, la igualtat de gènere i la inclusió dels col.lectius més vulnerables o en extrema marginalitat. ABD busca personal Tècnic/a en atenció sociosanitària per realitzar les següents tasques: -Donar suport en les activitats de la vida diària dels usuaris. -Planificar la intervenció directa de l'usuari o unitat de convivència -Identificar les necessitats personals, familiars i socials dels usuaris -Suport en les activitats higièniques diàries als usuaris amb limitacions (higiene a persones enllitades, dutxes,etc) -Tenir cura de la salut i fer el control de la medicació potenciant l'autonomia del usuari -Realitzar petites cures d'acord amb prescripcions mèdiques -Planificar el menú, segons requisits de salut i nutrició indicats pels especialistes -Acompanyar a l'usuari en les activitats relacionades amb l'exterior (compres, gestions, etc) -Estimular usuaris en la realització d'activitats lúdiques i del lleure Formació: -CF atenció sociosanitària -Treballadors Familiars -Auxiliar de Geriatria -Ajuda a domicili -Certificat professionalitat atenció sociosanitària a domicilis Diferents tipus de jornada: - complerta/parcial -matins, tardes, festius i/o cap de setmana

  • Contrato de duración determinada
  • Jornada indiferente
  • Salario no especificado