Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para asegurarte una mejor experiencia, así como mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias. Al usar nuestro servicio, aceptas el uso de las mismas. Pulsa para ver más información sobre las cookies

Datos de la empresa

Descripción de la empresa

Organización no gubernamental sin ánimo de lubro, que tiene como principales objetivos contribuir a la salud y el bienestar social de la comunidad a través del desarrollo de acciones de promoción de la salud y la calidad de vida

3 ofertas en Fundació Salut i Comunitat

 • Tècnic/a Punt de Trobada Familiar INCA

  Fundació Salut i Comunitat

  • Inca
  • Hace 2d

  Definición del puesto: Servei psicosocial especialitzat que intervé en aquelles situacions de separació, divorci o d'altres supòsits de conflictivitat familiar, en les quals la relació dels menors amb algún progenitor o membre de la familia es troba interrompuda o és de desenvolupament difícil. Funciones y responsabilidades del puesto: · Control de les entrades i sortides de les famílies que van al PTF. · Realització de les entrevistes inicials, així com del seu posterior seguiment. · Informació del funcionament i les normes del PTF. · Elaboració i control del Pla de feina i del calendari mensual de visites. · Supervisió del règim de visites, d'acord amb el que estableix la resolució judicial. · Informar, de forma immediata a la persona coordinadora, de qualsevol situació o incidència en relació amb els menors i a les seves famílies. · Realització d'observacions de la família com a base de la intervenció posterior. · Realització de les intervencions psicosocials més adients amb les famílies. · Registre de les observacions i les intervencions que s'han dut a terme amb les famílies. · Elaboració del Pla Individual Familiar i seguiment del procés. · Elaboració dels informes per a Jutjats. · Seguiment de les famílies i dels objectius pactats inicialment per tal d'assolir, progressivament, l'autonomia en la gestió de les relacions familiars sense conflicte que afavoreixi poder abandonar el PTF en el termini de temps més breu possible. · Realització de tallers adreçats a progenitors i infants.

  • Contrato indefinido
  • Jornada intensiva - indiferente
  • Salario no especificado
 • TREBALL SOCIAL SERVEI D?ATENCIÓ, RECUPERACIÓ

  Fundació Salut i Comunitat

  • Barcelona
  • Hace 4d

  Centro de trabajo: SARA: SERVEI D'ATENCIÓ, RECUPERACIÓ I ACOLLIDA. Definición del puesto: Contextualitzar el servei. Exploració, valoració, orientaciói tractament de les situacions de violencia masclista viscuda per la dona, infants/adolescents i entorn Funciones y responsabilidades del puesto: · Exploració,valoració, orientació i tractament social: salut, estat emocional, relació afectiva, relació amb els fills/es · Valoració de la situación de risc · Valoració i seguiment acolliment d'urgència en cases d'acollida per a dones i els seus fills i filles · Tramitació d'ajuts econòmics · Coordinació amb els recursos derivadors · Articulació amb els serveis d'acollida · Seguiment telefònic · Acompanyament en la presa de decisions · Elaboració d'informes pertinents · Registre dels expedients dels casos i la seva informatització · Atenció grupal · Participación amb la recerca aplicada · Derivacions internes/ externes · Elaboració de plans de treball·

  • Contrato de duración determinada
  • Jornada completa
  • 1.500¤ - 1.500¤ Bruto/mes
 • DIPLOMADA D?INFERMERIA

  Fundació Salut i Comunitat

  • Figueres
  • 26 de mar

  Funcions i responsabilitats del lloc : · Realitzar cures diàries de ferides i ulceres. · Realitzar injectables. · Preparació i repartiment de medicació. · Realitzar visites mèdiques amb doctora. · Atendre necessitats dels usuaris i solucionar els possibles problemes. · Preparar les Inter consultes a realitzar. · Registre segon programa AEGERUS. · Relació amb equip interdisciplinar. · Realitzar proves complementaries segon programació. · Prendre constants vitals. · Derivació dels usuaris al servei d'urgència segon casos en absència de doctora.

  • Contrato de relevo
  • Jornada completa
  • 900¤ - 1.500¤ Bruto/mes